Amb aquesta Política de Privacitat, LEGAL IS ADVOCATS, SL (en endavant, nosaltres o LEGALIS) l’informa de les dades personals que recollim mitjançant els serveis que ofereix i queden reflectits per mitjà d’aquest lloc web, com les tractem i els drets que en relació a les seves dades personals i als nostres tractaments li confereix la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és d’aplicació.

 

Normativa aplicable

 

1. La Llei 29/2021, del 28 de octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals del Principat d’Andorra (en el successiu, la LQPD),
2. El Decret 391/2022, del 28-9-2022 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la LQPD, i
3. El Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes (en endavant, “l’RGPD”).

 

A la següent taula trobarà enllaços per a facilitar-li l’accés als punts d’aquesta política que siguin del seu interès, no obstant, si us plau, ha de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquesta web:

1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta Política aplica a les persones que es relacionen amb LEGALIS a través d’aquest lloc web, als usuaris dels serveis que LEGALIS ofereix amb les finalitats descrites a l’apartat 4 d’aquesta política (els Serveis), i a totes les persones les dades personals de les quals (per exemple, les seves imatges) puguin aparèixer a la nostra Web o en el context dels Serveis.

2. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

L’únic responsable del tractament de les seves dades personals d’acord amb el que s’indica en aquesta política és:
LEGAL IS ADVOCATS, SL (LEGALIS), amb NRT L-708876-Y i amb domicili social al carrer C/ Prat de la Creu, núm. 93, 1er. pis, AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).

 

Comptem amb un Delegat de Protecció de Dades extern ̶Win2win, SLU, empresa andorrana especialitzada en privacitat i protecció de dades personals ̶ a qui vostè podrà dirigir-se mitjançant el correu DPDextern@win2win.ad.

LEGALIS no és responsable de les activitats que duguin a terme altres llocs web, fins i tot si s’accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi a la nostra Web. És per això que li recomanem encaridament que llegeixi amb atenció la informació que li proporcionin aquests altres responsables abans de donar-los les seves dades personals (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visiti), i que es comuniqui amb aquest responsable si té alguna inquietud o pregunta.

3. Com obtenim les seves dades personals?

En general, és vostè qui, directament, ens proporciona les seves dades personals —per exemple, mitjançant els formularis que hi ha en aquesta Web—. Les úniques excepcions a aquesta norma, són:

  • Les dades que ens proporcionin tercers que reserven o compren els nostres productes o serveis en el seu nom (com a beneficiari)
  • Les dades de contacte que ens proporcionin els nostres proveïdors de serveis i productes quan els representa
  • Les imatges o altres dades personals que corresponguin a alguna notícia en la qual considerem que l’interès públic, la nostra obligació de transparència i el dret d’informació prevalen sobre els possibles interessos de les persones quina imatge o altres dades personals es publiquin en la nostra Web o en les nostres xarxes social
  • Les dades personals que sobre vostè puguin aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web.
  • Les cookies d’aquest lloc web, sobre les quals trobarà més informació en la nostra política de cookies.

4. Per a què fem servir les seves dades i amb quina base legal ho fem?

 

Per a confirmar la seva identitat

Si no li coneixem, podem utilitzar les seves dades personals per confirmar la seva identitat i, si cal, l’entitat per a la qual treballa i el seu rol en aquesta entitat. Fem això quan estem subjectes a obligacions legals que ens exigeixen autenticar la seva identitat abans de seguir tractant les seves dades, o quan és el nostre interès legítim assegurar nos que la seva sol·licitud sigui genuïna i no es faci per motius fraudulents o sigui spam.

Per a oferir-li un servei més personalitzat

Recollim les dades opcionals que voluntàriament ens proporciona en els formularis per a oferir-li un servei més personalitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica específicament el formulari, i per extraure estadístiques que ens ajuden a millorar la nostra atenció i els nostres serveis.
La base que ens legitima per tractar aquestes dades amb aquesta finalitat és el consentiment que expressa quan ens les proporciona. Com sempre, pot retractar-se i retirar-nos el seu consentiment en qualsevol moment, amb l’únic efecte que no utilitzarem més aquestes dades i, per tant, els serveis associats al formulari estaran menys personalitzats a partir d’aquest moment.

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres proveïdors

Si representa un proveïdor de productes o serveis, recollim les seves dades de contacte i la seva signatura per a:
a) Gestionar les nostres relacions de tota classe amb el proveïdor que representa. b) Gestionar la corresponent fitxa de la nostra llista de proveïdors autoritzats. c) Gestionar els pressupostos i les factures del proveïdor que representa.
Els tractaments vinculats amb les finalitats a) i b) estan legitimats pel contracte laboral o de serveis que hagi signat amb el proveïdor que representa i el nostre interès legítim en contactar amb aquest. I els tractaments vinculats amb la finalitat c) estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte o contractes que ha signat amb nosaltres.

Per a iniciar i mantenir la relació amb els nostres clients

Recollim les seves dades que rebem oralment o per escrit directament de vostè o d’un tercer que el representa o del qual és beneficiari, quan ens contracta un servei amb la finalitat de gestionar el dit contracte, proporcionar-li el corresponent servei i facturar-li.
Addicionalment, l’informem que, arran d’aquesta relació contractual, podem comunicar-li oralment o per escrit informació comercial relacionada amb els nostres productes o serveis.
Els tractaments d’aquestes dades estan legitimats per ser necessaris per a l’execució del contracte de serveis o productes en què és part interessada, i pel nostre interès legítim en mantenir-li informat en relació amb els productes o serveis adquirits.

Per seleccionar i contractar el nostre personal

Tractem les dades del CV que voluntàriament ens fa arribar, juntament amb les dades que figurin en el seu perfil de xarxes socials estrictament professionals, com és el cas de LinkedIn, i les què puguem recollir durant les entrevistes i tests que voluntàriament accepti dur a terme, per a gestionar la relació amb vostè pel que fa a la seva candidatura per a ocupar un lloc de treball a LEGALIS, incloent-hi el procés de cerca, filtrat i emmagatzematge del CV com a potencial candidat, el procés de selecció de personal i el procés de contractació.
La base de legitimació per als citats tractaments és el seu consentiment, que manifesta en fer-nos arribar el seu CV, omplir un test o assistir a una entrevista, per ser necessàries per l’execució de mesures precontractuals si ens les sol·licita, i si no tenim un procés de selecció obert o no resulta contractat i considerem que pot encaixar en futurs processos de selecció, el nostre interès legítim en conservar el seu CV amb el propòsit d’incloure’l en aquests futurs processos de selecció. La base que ens legitima per consultar el seu perfil en xarxes socials estrictament professionals, com LinkedIn, és el nostre interès legítim en enriquir la informació professional dels candidats per tal de reduir el temps que tant per vostè com per a LEGALIS portarà el procés de selecció. Pot retirar el seu consentiment o oposar-se al nostre interès legítim tal com s’indica en l’apartat 7 d’aquesta política, i, si ho fa, no hi haurà cap altre efecte que la destrucció del seu CV (si ens retira el consentiment) o la limitació de la seva conservació al procés de selecció per al qual ens hagi enviat el seu CV.

Per a pressupostar i oferir-li els nostres serveis

Recollim les dades que ens facilita a les nostres oficines, per telèfon o mitjançant correu electrònic per preparar una proposta del producte que millor s’adequa al que ens demani, i si l’accepta, per a preparar el corresponent contracte.
A vegades, recollim més informació sobre els nostres clients o potencials clients i/o els beneficiaris efectius d’aquests amb les següents finalitats:

– Realitzem una “deguda diligència” (de l’anglès due diligence) amb l’objectiu d’assessorar-vos millor en el que respecta a la inversió en capital fixe o variable del depòsit que vas fer (o farà) a nom d’LEGALIS, i adequar-la al seu perfil d’inversió i risc i al risc del fons, diversificat la inversió; i
– Omplim formularis KYC (de l’anglès Know Your Customer) que tenen com a principal objectiu impedir a les persones físiques o jurídiques l’ús de serveis legítims per participar en activitats il·legals.
Finalment, aprofitem per informar-vos que no prenem cap decisió automatitzada en base al teu perfil d’inversió i risc.
La base que legitima els tractaments per la gestió del pressupost és el consentiment que manifesta en donar-nos les dades que necessitem per confeccionar-ho, en tant que la que legitima els tractaments associats amb el servei, si ens ho contractes, és la necessitat per a l’execució del contracte que regula els termes i condicions d’ús d’aquest servei concret.
Finalment la base que legitima el tractament associat amb la gestió del KYC és la nostra obligació legal d’acord amb Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions

Recollim les dades personals que ens proporciona en els seus correus electrònics o en els seus missatges de missatgeria instantània, per telèfon, a través del formulari de contacte, o mitjançant les sol·licituds d’exercicis de drets, per a atendre les seves sol·licituds, consultes o reclamacions en relació amb els nostres serveis o amb els drets que té sobre les seves dades personals.
La base legal d’aquest tractament és el consentiment que manifesta en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, la nostra obligació legal d’atendre les seves sol·licituds de drets, i el nostre interès legítim a atendre-li. El subministrament de les seves dades personals és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar-nos-les no podrem donar curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Pot revocar el seu consentiment quan ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació farà impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

Per a gestionar eventuals futures reclamacions

Conservem les dades que poden ser necessàries per a gestionar les seves possibles reclamacions, o les nostres, sobre la base del nostre interès legítim a defensar-nos per a salvaguardar els nostres drets.

Per a garantir el funcionament del nostre lloc web (cookies funcionals)

Utilitzem cookies funcionals per recollir, emmagatzemar, consultar i processar informació personal (vinculada amb vostè mitjançant identificadors únics o adreces IP), des del navegador del seu dispositiu, amb la finalitat de garantir el correcte funcionament del nostre lloc web.

En tractar-se de cookies necessàries per al correcte funcionament del lloc web o cookies de personalització, la seva utilització no requereix que ens doni el seu consentiment exprés, i la base que ens legitima per a utilitzar-les és el nostre interès legítim a poder oferir-li els serveis del nostre lloc web d’acord amb les teves preferències.
Pot trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a extreure estadístiques agregades de l’ús del nostre lloc web (cookies analítiques)

Utilitzem cookies analítiques o estadístiques per a identificar les pàgines més i menys visitades, analitzar que continguts tenen major interès per als nostres visitants, i mesurar l’èxit de les nostres campanyes informatives, tot això amb l’objectiu de millorar els serveis que t’oferim a través de la Web. Totes aquestes finalitats proporcionen resultats agregats, en els quals no és possible identificar els interessos de cap persona concreta.
En tractar-se de cookies analítiques, no les farem servir fins a no comptar amb el seu consentiment, i no donar-nos-el o retirar-nos-el no tindrà més efecte que dificultar el nostre propòsit de millorar la web mitjançant l’anàlisi d’estadístiques agregades de la navegació dels nostres visitants.
Pot trobar més informació sobre aquestes cookies en la nostra política de cookies.

Per a poder utilitzar els serveis de Google

Addicionalment, com a obligació que Google LLC, empresa de la qual Google Ireland Ltd és filial, imposa a les entitats que, com nosaltres, utilitzen les eines Google Analytics, t’informem que aquests dos serveis són operats per Google Inc., domiciliat en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, els EUA, i que Google Inc. és part beneficiària d’aquests.
La informació generada per les cookies sobre el seu ús d’aquest lloc web i les seves preferències en matèria de publicitat generalment es transmet a un servidor de Google als EUA i s’emmagatzema allí. Si desitja obtenir més informació, pot consultar la pàgina que descriu com fa servir Google la informació del nostre lloc web i/o la política de privacitat de Google quant als esmentats serveis.
L’informem que hem activat la funció d’anonimització d’IP al servei de Google per a afegir salvaguardes addicionals a les clàusules contractuals tipus que protegeixen aquesta transferència internacional de dades als EUA. Amb això, Google escurçarà la seva adreça IP abans de transmetre-la als EUA (procés d’ofuscació de la teva identitat). Només en casos excepcionals s’envia l’adreça IP completa a un servidor de Google als EUA i s’abreuja allí. Google li garanteix que l’adreça IP transmesa pel seu navegador a Google Analytics no es tractarà conjuntament amb cap altra dada que tingui Google.
Pot consultar les categories de dades personals que processen aquests serveis a privacy.google.com/businesses/adsservices.

Per a comunicar-li bretxes de seguretat

A LEGALIS assumim mesures de seguretat adequades al nivell de risc per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal; no obstant això, si determinem que les seves dades han estat malversades (fins i tot per un empleat o ex-empleat de LEGALIS), s’han vist exposades per una bretxa de seguretat o han sigut adquirides de manera incorrecta per un tercer, exposant-li a un alt risc, l’informarem immediatament sobre aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda, i sobre les mesures que hem pres i les que li recomanen prendre a vostè per tal que la bretxa no l’afecti.
La base que legitima aquest tractament és l’obligació legal disposada en l’article 37 de la LQPD (35 de l’RGPD), i el nostre interès legítim a evitar que aquesta bretxa de seguretat pugui arribar a perjudicar-li.

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors

Podem utilitzar les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d’arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que estigui permès per la normativa vigent matèria de protecció de dades personals, i per descomptat, actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

5. Amb qui podem compartir les seves dades personals?

No cedim a ningú les seves dades personals, tret que:

  • Sigui vostè mateix qui ens ho sol·liciti.

  • Tinguem l’obligació legal de fer-ho.
  • Sigui necessari per fer complir els termes i condicions dels nostres serveis.
  • Sigui necessari per detectar, prevenir o abordar d’una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.
  • Contracti els nostres productes o serveis mitjançant intermediaris (per exemple, el seu representant o la seva empresa) als qui hàgim de lliurar serveis que hagin adquirit en el seu nom o per vostè, ja sigui amb el consentiment que els hagi donat, perquè li representin legalment, o perquè ens ho hagi autoritzat Siguem corresponsables de la recollida de dades, perquè, sempre amb el seu consentiment, altres entitats les tractin en nom propi. Aquest és el cas de:
   • Google Ireland Ltd, amb domicili social al carrer Gordon House 4, Barrow – Dublín, Irlanda, a qui hem encarregat el tractament de dades de les cookies necessàries per a utilitzar els seus serveis de Analytics. Google Ireland Ltd actua com a responsable independent per a tots els tractaments que realitza en el seu nom conforme a la seva política de
    privacitat. Transferim dades a Google Ireland Ltd sobre la base de l’acord de protecció de dades que aquesta empresa situada a la UE inclou en l’addenda al contracte estàndard per als països adequats a l’RGPD, com és el cas d’Andorra, al qual afegim la salvaguarda addicional d’activar l’anonimització de les IPs que recullen les cookies. En la nostra política de cookies veuràs quines cookies analítiques i de publicitat l’oferim i com configurar-les.
  • Una empresa subcontractada per nosaltres necessiti tractar-les en el nostre nom (per exemple, l’empresa que ens proporciona els serveis de Delegat de Protecció de Dades, i que ha d’atendre les teves sol·licituds de drets); sempre sota els
   termes i condicions del corresponent contracte d’encarregat de tractament.
  • Una empresa subcontractada per nosaltres pugui de tenir accés a les dades personals que hi ha a la nostra Web o als nostres sistemes de manera ocasional, encara que no necessitin tractar-les en el nostre nom. Aquest és el cas, per exemple, de l’empresa de desenvolupament i manteniment web o d’alguns dels serveis dels nostres prestadors de serveis d’informàtica. Atès que podrien accedir a dades de LEGALIS, les mateixes tenen signat un contracte de prestació
   de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privacitat que tenim a LEGALIS. Necessitem protegir o defensar els drets o la propietat de LEGALIS.

No està previst fer cap transferència internacional de dades personals, i, si eventualment necessitéssim realitzar-les, compliren amb el que estableixin les normatives en vigor que a cada moment ens apliquin.

6. Quant temps conservem les seves dades personals?

LEGALIS conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen i, després, durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals que ens apliquin a cada moment, derivades del tractament de què es tracti (incloent l’obligació de poder demostrar que hem atès la seva sol·licitud de destrucció de dades personals). Per exemple, destruirem el seu CV quan tingui més de cinc anys d’antiguitat, per considerar que està desactualitzat en relació amb la finalitat a la qual es dedica. Destruirem qualsevol dada personal innecessària o desproporcionada que sobre pugui aparèixer en els correus electrònics i la missatgeria instantània que rebem, o mitjançant els formularis del nostre lloc web tan aviat la rebem.

 

Destruirem (i rectificarem) qualsevol dada personal que trobem inexacta tan aviat comprovem la seva inexactitud. Si ens envia una còpia d’un document d’identitat, destruirem aquesta còpia tan aviat hàgim comprovat que compleix la funció per la qual ens ho ha enviat. Quan no tinguem una finalitat legítima per a tractar algunes de les seves dades personals, les eliminarem, i si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per a aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

7. Quins drets té?

Té dret a obtenir confirmació sobre si disposem o no d’alguna dada personal seva. Li recordem que, quan compartim dades personals amb altres responsables, haurà d’exercir els seus drets directament enfront d’aquests responsables seguint les instruccions proporcionades en les seves pròpies polítiques de privacitat.

 

Específicament, en relació amb les dades que les nostres cookies comparteixen amb Google, l’informem que pot instal·lar en el seu navegador Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox i/o Opera, el complement per a no enviar dades de Google Analytics o Google Ads a Google Inc.

 

A continuació, l’expliquem quins altres drets té i com exercir-los.

Els seus drets

Pot sol·licitar-nos l’execució dels següents drets:

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-nos-el, igual que qualsevol altre dret, segons s’indica en el següent apartat. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

On i com pot exercir els seus drets

Pot exercir els seus drets:
1. Mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita a LEGALIS, adreçada a la nostra adreça postal, indicada a l’apartat 2 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb vostè per a poder respondre a la seva sol·licitud, o demanar-li més informació si fos necessari. Agrairíem que ens marqui al sobre “Exercici dels Drets de Protecció de Dades Personals”.

2. Mitjançant l’enviament d’un correu o del formulari associat al dret que desitja exercir a l’adreça de correu electrònic DPDextern@win2win.ad, indicant a l’assumpte “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”.

Trobarà aquests formularis més endavant, en aquest mateix apartat de la política de privacitat. En ambdós casos, si no ens és possible comprovar que és qui diu ser, li sol·licitarem que, si us plau, ens faci arribar una prova de la seva identitat, i assegurar-nos d’aquesta manera de respondre únicament a l’interessat o al seu representant legal.

Si qui envia el correu ho fa en qualitat de representant de la persona interessada, l’acreditació del representant s’ha de fer mitjançant documents o instruments jurídics que identifiquin correctament la persona interessada i el representant i especifiquin
l’encàrrec o el procediment per al qual es delega la representació.

Finalment, i especialment si considerés que no ha obtingut satisfacció plena de l’atenció de l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control del seu país, o dirigint-se a aquest efecte a l’Agència
Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Formularis per a l’exercici dels seus drets

A fi de facilitar-te l’exercici dels seus drets, li recomanem fer servir els formularis de
sol·licitud que corresponguin dels següents:
• Formulari d’exercici del dret d’accés
• Formulari d’exercici del dret de rectificació
• Formulari d’exercici del dret d’oposició (model A, i model B)
• Formulari d’exercici del dret de supressió
• Formulari d’exercici del dret a la limitació del tractament
• Formulari d’exercici del dret a la portabilitat
• Formulari d’exercici del dret a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades