De:
LEGAL IS ADVOCATS, SL, societat mercantil de dret andorrà, propietària de la marca LEGALIS i del Web www.legalis.ad.
NRT: L-708876-Y.
Domicili: C/ Prat de la Creu, núm. 93, 1er. pis, d’Andorra la Vella (AD 500), del Principat d’Andorra.
Telèfon: +376 808 111.
Adreça electrònica: info@legalis.ad

 

Acceptació

Aquesta Web és de contingut exclusivament informatiu. No implica en cap cas un assessorament o consell jurídic.

 

L’ús de la Web www.legalis.ad implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’Usuari accedeix al nostre Web. Es
recomana a l’Usuari que llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a www.legalis.ad.

 

LEGALIS es reserva d’efectuar canvis, supressions o afegits a www. legalis.ad sense previ avís. Aquestes modificacions poden afectar els serveis, els continguts i la presentació.

 

 

Propietat intel·lectual i industrial

Són propietat de LEGALIS (o de tercers que ens han cedit els corresponents drets d’ús), i que consegüent estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, els següents (indicats de manera enunciativa i no limitativa): tots els
elements que apareixen al nostre Web www.legalis.ad, sense limitació – fotografies, il·lustracions, logos, programes, textos, nom de domini, marques, informació, disseny gràfic, i qualsevol altra element original de la nostra Web.

 

L’Usuari ha de respectar aquests drets i té prohibida qualsevol realització d’actes totals o parcials de reproducció, transmissió, explotació, utilització, alteració, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, o
comunicació pública del Web sense el nostre consentiment previ i per escrit.

 

L’ús que poden fer els Usuaris del nostre Web es limita a un ús privat i personal dels seus continguts, quedant exclosa qualsevol altra finalitat, i tot sempre de conformitat a la llei.

 

 

Responsabilitat

La nostra Web ha estat creada i posada en marxa per tal que funcioni correctament i sigui accessible a l’Usuari. Ara bé, certs esdeveniments aliens a nosaltres poden fer que no sempre pugui estar disponible, dels quals no ens en podem fer responsables.

 

No ens responsabilitzem dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut del Web i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

 

La informació continguda en el Web és la vigent en la data de l’última actualització, i LEGALIS no garanteix l’absència d’errors en l’accés al Web ni en el contingut i adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin o l’Usuari ens en informi.

 

L’Usuari és responsable de la informació que ens facilita, i LEGALIS queda eximida de qualsevol responsabilitat en el cas que un tercer accedís al Web identificant-se amb les dades de l’Usuari.

 

L’Usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del Web contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers.

 

Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat del Web com a conseqüència directa o indirecta d’una actuació dolosa o negligent del Usuari, aquest en serà el responsable.

 

 

Protecció dades personals
El responsable de tractament de les dades personals dels Usuaris del Web
www.legalis.ad és:
LEGAL IS ADVOCATS, SL
NRT L-708876-Y
Domicili: C/ Prat de la Creu, núm. 93, 1er. pis, d’Andorra la Vella (AD 500), del
Principat d’Andorra.
Telèfon: +376 808.111
Adreça electrònica: info@legalis.ad

 

Àmbit legal

El present Avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus aspectes per la llei  andorrana i qualsevol controvèrsia haurà de ser resolta pels Tribunals del Principat d’Andorra, que són els únics competents, renunciant l’Usuari a qualsevol altra fur que li pogués correspondre.