De:
LEGAL IS ADVOCATS, SL, societat mercantil de dret andorrà, propietària de la marca LEGALIS i del Web www.legalis.ad.
NRT: L-708876-Y.
Domicili: C/ Prat de la Creu, núm. 93, 1er. pis, d’Andorra la Vella (AD 500), del Principat d’Andorra.
Telèfon: +376 808 111.
Adreça electrònica: info@legalis.ad

 

Acceptació

Aquesta Web és de contingut exclusivament informatiu. No implica en cap cas un assessorament o consell jurídic.

 

L’ús de la Web www.legalis.ad implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’Usuari accedeix al nostre Web. Es
recomana a l’Usuari que llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi a www.legalis.ad.

 

LEGALIS es reserva d’efectuar canvis, supressions o afegits a www. legalis.ad sense previ avís. Aquestes modificacions poden afectar els serveis, els continguts i la presentació.

 

 

Propietat intel·lectual i industrial

Són propietat de LEGALIS (o de tercers que ens han cedit els corresponents drets d’ús), i que consegüent estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, els següents (indicats de manera enunciativa i no limitativa): tots els
elements que apareixen al nostre Web www.legalis.ad, sense limitació – fotografies, il·lustracions, logos, programes, textos, nom de domini, marques, informació, disseny gràfic, i qualsevol altra element original de la nostra Web.

 

L’Usuari ha de respectar aquests drets i té prohibida qualsevol realització d’actes totals o parcials de reproducció, transmissió, explotació, utilització, alteració, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, o
comunicació pública del Web sense el nostre consentiment previ i per escrit.

 

L’ús que poden fer els Usuaris del nostre Web es limita a un ús privat i personal dels seus continguts, quedant exclosa qualsevol altra finalitat, i tot sempre de conformitat a la llei.

 

 

Responsabilitat

La nostra Web ha estat creada i posada en marxa per tal que funcioni correctament i sigui accessible a l’Usuari. Ara bé, certs esdeveniments aliens a nosaltres poden fer que no sempre pugui estar disponible, dels quals no ens en podem fer responsables.

 

No ens responsabilitzem dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut del Web i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

 

La informació continguda en el Web és la vigent en la data de l’última actualització, i LEGALIS no garanteix l’absència d’errors en l’accés al Web ni en el contingut i adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin o l’Usuari ens en informi.

 

L’Usuari és responsable de la informació que ens facilita, i LEGALIS queda eximida de qualsevol responsabilitat en el cas que un tercer accedís al Web identificant-se amb les dades de l’Usuari.

 

L’Usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del Web contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers.

 

Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat del Web com a conseqüència directa o indirecta d’una actuació dolosa o negligent del Usuari, aquest en serà el responsable.

 

 

Protecció dades personals
El responsable de tractament de les dades personals dels Usuaris del Web
www.legalis.ad és:
LEGAL IS ADVOCATS, SL
NRT L-708876-Y
Domicili: C/ Prat de la Creu, núm. 93, 1er. pis, d’Andorra la Vella (AD 500), del
Principat d’Andorra.
Telèfon: +376 808.111
Adreça electrònica: info@legalis.ad

 

Àmbit legal

 

El present Avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus aspectes per la llei  andorrana i qualsevol controvèrsia haurà de ser resolta pels Tribunals del Principat d’Andorra, que són els únics competents, renunciant l’Usuari a qualsevol altra fur que li pogués correspondre.

 

En facilitar-nos les seves dades, ens garanteix que les mateixes són exactes i completes. Igualment, ens confirma que respon de la veracitat de les dades personals que ens ha comunicat i que les mantindrà convenientment actualitzades de manera que responguin a la seva situació real, fent-se responsable de les dades personals falses o inexactes que pogués proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se de la seva inexactitud.

 

No ens pot facilitar dades personals d’altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licita. En qualsevol cas, si ens facilita les dades personals de tercers, assumeix la responsabilitat d’informar dites terceres prèviament a facilitar-nos les seves dades personals. Aquesta informació que ha de proporcionar als tercers les dades dels quals ens subministri, ha d’incloure totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i és vostè qui es fa responsable de la licitud d’aquestes dades personals i de transmetre-li als seus titulars els drets que tenen en relació a les seves dades personals.

 

En els casos en els quals hagi de facilitar-nos dades personals d’un menor de 16 anys o d’una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho l’obliga a comptar amb l’autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, queda prohibit que ens faciliti qualsevol dada personal d’aquestes persones.